Porsyento ng calculator (porsiyento.gen.im) ay isang libreng online na tool upang makalkula mga porsyento.

?

Kalkulahin ang porsyento ng isang halaga

Para upang makalkula 20% ng 80 magsulat unang kahon 20, pangalawang kahon 80.

Solusyon: 80 x 20 / 100 = 16

?

Solusyon:

Kalkulahin ang porsyento ng isang halaga.

Ano ang %     ng ? =
?

Paano upang makalkula kung ano ang porsyento ng bilang ng ibang numero

Sumulat sa unang kahon 20, pangalawang kahon 80 upang makalkula kung ano ang porsyento 20 ng 80.

Solusyon: 20 x 100 / 80 = 25

?

Solusyon:

Paano upang makalkula kung ano ang porsyento ng bilang ng ibang numero.

ay kung ano ang porsyento ng ? = %
?

Kalkulahin ang porsyento ng nagbago halaga

Sumulat sa unang kahon 20, pangalawang kahon 60 upang makalkula ang porsyento ng nagbago halaga.

Solusyon: (60 - 20) / 20 x 100 = 200

?

Solusyon:

Ano ang porsyento pagtaas / pagbaba

mula   upang i ? = %
?

Upang lakasan o pahinaan isang tiyak na porsyento

Sumulat sa unang kahon 10, ikatlong kahon 70 sa piliin pangalawang box (pagtaas / pagbaba) upang makalkula pagtaas o pagbaba 10 porsyento ng mga 70.

Solusyon: 70 + (70 x 10 / 100) = 77   70 - (70 x 10 / 100) = 63

?

Solusyon:

Upang lakasan o pahinaan isang tiyak na porsyento.

%     ng ? =
Shortcut keys; Tab, F2, F4